ผู้ชายสายเขียว พืชกัญชาส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

ผู้ชายสายเขียว พืชกัญชาส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

ต้องยอมรับว่ากัญชานั้นนอกจากจะมีประโยชน์ด้านการรักษาสุขภาพร่างกายแล้ว ยังใช้ในกิจกรรมสันทนาการได้ดี เพราะฤทธิ์ของสาร THC ที่กระตุ้นประสาทให้อารมณ์ร่าเริง ยิ้มง่าย และหัวเราะง่าย บวกกับฤทธิ์ของสาร CBD ที่ช่วยระงับอาการปวดต่าง ๆ ทั่วร่างกาย จึงทำให้พืชชนิดนี้นำความสุขมาสู่ผู้ใช้อย่างแท้จริง แต่ในทางกลับกันหากมีข้อบ่งชี้ว่าห้ามใช้พืชชนิดนี้ในสตรีมีครรภ์ แล้วสำหรับคุณผู้ชายล่ะ หากใช้พืชชนิดนี้เป็นเวลานานติดต่อกัน จะเกิดผลข้างเคียงอย่างไรต่อสุขภาพบ้าง ข้อมูลต่อไปนี้มีคำตอบให้คุณ

พืชกัญชาส่งผลอย่างไรต่อเพศชาย หากใช้เป็นเวลานานติดต่อกัน

พืชกัญชาส่งผลอย่างไรต่อเพศชาย หากใช้เป็นเวลานานติดต่อกัน

การใช้พืชกัญชาไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือการสูบไม่มีกฎหมายข้อใดห้าม หากการกระทำนั้นใช้สาร THC ในปริมาณไม่เกิน 0.2% และไม่มีการจำกัดเพศ มีเพียงข้อห้ามสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 20 ปี, สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร, ผู้ป่วยโรคจิตเวช และผู้ป่วยเรื้อรัง เท่านั้นที่แพทย์ห้ามใช้พืชชนิดนี้ แล้วคุณผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงดีล่ะจะมีผลข้างเคียงอย่างไร หากใช้พืชชนิดนี้ในปริมาณมากและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

กัญชานั้นมีคุณอนันต์ แต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้ในปริมาณมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ย่อมเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่นิยมการสูบควันที่เกิดจากการเผาไหม้เป็นเวลานานติดต่อกัน จะมีผลเกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์ โดยมีความเสี่ยงที่ขนาดของอัณฑะจะมีขนาดเล็กลง หรือเรียกว่า “ฝ่อลง” และถ้าหากไม่สังเกตสัญญาณของร่างกาย จะนำไปสู่การเริ่มสูญเสียการทำงานของอัณฑะ เพราะท่ออสุจิจะเริ่มเสื่อมศักยภาพในการผลิตอสุจิ จนเริ่มมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และในผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคมะเร็งอัณฑะในที่สุด ดังนั้นการสูบกัญชาไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การสูบในปริมาณที่มากและติดต่อกันทุกวัน ย่อมเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายตามมาอย่างแน่นอน

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการใช้พืชด้วยการเผาไหม้ และสูบเอาควันเข้าสู่ปอด ซึ่งสาร THC นั้นจะมีปริมาณเข้มข้นขึ้นเมื่อโดนความร้อน สังเกตได้จากการเก็บเกี่ยวพืชกัญชา หากต้องการให้ต้นพืชมีค่า THC สูงจะต้องเก็บเกี่ยวท่ามกลางแสงแดดจัด และนำไปตากแดดให้แห้ง เช่นเดียวกันกับการนำไปบริโภคหากเลือกใช้ใบแก่ของพืชไปประกอบอาหารด้วยความร้อน จะยิ่งกระตุ้นให้สาร THC สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการสูบที่ผ่านการเผาไหม้และนำเข้าสู่ปอดโดยตรงจึงมีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูง หากใช้ในปริมาณที่มากเป็นเวลานานติดต่อกัน

กัญชาทำให้เพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคจิตเวชมากกว่าเพศหญิงจริงหรือไม่

กัญชาทำให้เพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคจิตเวชมากกว่าเพศหญิงจริงหรือไม่

โรคทางจิตเวชสามารถเกิดได้กับทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ใช้พืชกัญชาในปริมาณมากเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน เพราะพืชชนิดนี้ออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทและสมองในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ดังนั้นจึงไม่แยกว่าเพศใดมีโอกาสเป็นโรคจิตเวชมากกว่ากัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับผู้ที่ใช้พืชชนิดนี้ผิดวิธีคือปัญหาสุขภาพจิต ที่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่อาการเหม่อลอย ง่วงซึม ไม่อยากอาบน้ำ เนื้อตัวสกปรก ไปจนถึงบางรายมีโอกาสเป็นโรคไบโพลาร์ และบางรายมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า

กฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าหากใช้พืชกัญชาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะถือว่าเป็นยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดย่อมหมายถึงความเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกาย ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นควรใช้ในปริมาณที่กำหนด เพื่อใช้ประโยชน์จากสรรพคุณทางยาของพืชชนิดนี้สร้างความแข็งแรงของร่างกายให้มากที่สุด