ข้อบ่งใช้สำหรับน้ำมันกัญชา ที่ควรได้รับการจ่ายยาจากแพทย์เท่านั้น

ความต้องการใช้พืชกัญชาเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ซึ่งในบางครอบครัวที่มีการปลูกกัญชาเพื่อใช้ภายในครอบครัว มักจะใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชมาปรุงอาหาร หรือนำมาบดเพื่อทำเป็นยา ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามข้อกำหนดของกฎหมาย แต่สำหรับบุคคลบางกลุ่มที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้น ควรทราบถึงข้อบ่งใช้ต่าง ๆ ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์พัฒนาออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และในปัจจุบันมีอาการใดบ้างที่มีข้อบ่งใช้ระบุว่าควรได้รับการรักษาจากผลิตภัณฑ์กัญชา

ข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับระงับอาการ ที่ต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นมีอะไรบ้าง?

ข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับระงับอาการ ที่ต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นมีอะไรบ้าง?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คุณไม่สามารถเดินเข้าโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้คุณได้ทันทีโดยที่ไม่ผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ เพราะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลนั้นได้มาตรฐานและผ่านการสกัดมาอย่างเข้มข้น พร้อมมีข้อบ่งใช้ที่เหมาะสำหรับรักษาอาการต่าง ๆ กำกับไว้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัย

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้ว คุณอาจจะไม่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้ ซึ่งผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาจากสมุนไพรชนิดนี้เพื่อเป็นการระงับอาการ เช่น มีอาการข้างเคียงจากการได้รับเคมีบำบัด, เป็นโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยาประจำตั้งแต่ 2 ตัวยาขึ้นไป, โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่มีการหดเกร็งหรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, มีอาการปวดอย่างรุนแรงอันเกิดจากประสาทส่วนกลางที่ยาทั่วไปใช้ไม่ได้ผล, ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีภาวะเบื่ออาหาร และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของทุกโรคที่ต้องการดูแลอาการให้ทรงตัวโดยที่ไม่เจ็บปวดทรมาน เป็นต้น

ข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับควบคุมอาการ ที่ต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นมีอะไรบ้าง?

ข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์กัญชาสำหรับควบคุมอาการ ที่ต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นมีอะไรบ้าง?

กลุ่มผู้ป่วยโรคประสาท คืออีกหนึ่งกลุ่มที่ควรได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชา ซึ่งอาการทางประสาทนั้นจะไม่สามารถระงับอาการให้หายได้เหมือนโรคทั่วไป แต่จะเป็นการใช้ยาเพื่อ “ควบคุมอาการ” ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยโรคประสาทนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันได้แก่

1. กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
โรคพาร์กินสันเป็นอาการทางประสาทที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจะเสื่อมถอยลงไป นำไปสู่อาการทางจิตอีกหลายชนิด โดยอาการของโรคนอกจากผู้ป่วยจะควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองไม่ได้แล้ว ยังสร้างความเจ็บปวดตามร่างกาย และเกิดการแข็งเกร็งจนร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวด เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษามาอย่างน้อย 1 ปี แล้วสัญญาณของโรคไม่ดีขึ้น แพทย์จะวินิจฉัยให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อระงับอาการปวด และคลายกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ

2. กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
เป็นโรคที่มีการดำเนินของโรคไปในทางที่แย่ลง โดยผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติจนไม่สามารถเข้าสังคมหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ มีการนอนที่ผิดปกติ และมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ผิดปกติ เป็นต้น การวินิจฉัยให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาจะช่วยควบคุมการนอนหลับให้เป็นเวลา นำไปสู่การฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการเข้ารับการรักษาได้ดีขึ้น

หากผู้ป่วยมีอาการที่ไม่เข้าข่ายของอาการที่กล่าวมานี้ จะต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น ว่าเห็นสมควรจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้หรือไม่ จึงสรุปได้ว่า การต้องตัวยาที่มีความเข้มข้นและได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยนั้น ไม่สามารถหาซื้อได้เอง จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้น