วิธีปลูกกัญชาให้เติบโต และไม่เสี่ยงทำผิดกฎหมาย

ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศปลดพืชกัญชาออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติด สังคมไทยก็มีความตื่นตัวและมีความต้องการปลูกและครอบครองเป็นเจ้าของมากขึ้น เพราะสรรพคุณทางยาที่มาพร้อมกับการเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต จะสร้างรายได้ให้แก่คนไทย แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นปลูกพืชสมุนไพรชนิดนี้ เราควรทราบขั้นตอนการปลูกที่จะทำให้เกิดการเจริญงอกงาม รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้รวบรวมไว้ในบทความนี้แล้ว

วิธีปฏิบัติเพื่อการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีปฏิบัติเพื่อการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีการปฏิบัติเพื่อปลูกกัญชาโดยถูกต้องสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองที่บ้าน ด้วยการลงทะเบียนซึ่งเป็นเพียงการเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกในการติดตามผลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการพิจารณาคุณสมบัติหรือเป็นการขออนุญาตแต่อย่างใด จึงหมายความว่าทุกคนสามารถปลูกกัญชาได้ด้วยการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย

เริ่มต้นที่ประชาชนทั่วไปสามารถเลือกเข้าไปลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ แอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” กับ เว็บไซต์ plookganja โดยขั้นตอนการลงทะเบียนง่าย ๆ เพียงกรอกข้อมูลพื้นฐานอย่าง ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นรอรับหมายเลข OTP และนำมาใส่เพื่อการลงทะเบียนในลำดับต่อไป ซึ่งจะเป็นในส่วนของการกรอกจุดประสงค์ในการปลูก พร้อมวันเดือนปีเกิด จากนั้นจึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับผู้ที่ต้องการปลูกกัญชงด้วย

ส่วนผู้ที่ต้องการปลูกเพื่อการค้า ให้ระบุรายละเอียดในส่วนของจุดประสงค์ในการปลูก หากมีการแปรรูปเพื่อทำเป็นเครื่องสำอางหรืออาหาร จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.อาหารและยา เพิ่มด้วยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

วิธีการปลูกกัญชาเพื่อให้เติบโต และแข็งแรง

ต้นกัญชาเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมากนัก และจะเติบโตได้ดีในอุณหภูมิเฉลี่ย 19-28 องศาเซลเซียล การปลูกจึงนิยมเริ่มต้นปลูกในเดือนกันยายน-เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับฤดูหนาว จะช่วยให้ได้ช่อดอกที่สมบูรณ์ ส่วนการเก็บเกี่ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีการปลูกนั้นมีอยู่ 2 วิธี คือการปลูกแบบหว่านเมล็ด เพื่อจุดประสงค์ต้องการเส้นใย กับการปลูกแบบหยอดหลุมด้วยต้นกล้า หรือเมล็ด เพื่อเพาะให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนที่จะทำการย้ายปลูก

การดูแลพืชสมุนไพรชนิดนี้จะเหมาะกับการใส่ปุ๋ยคอกอย่างมูลสัตว์ต่าง ๆ โดยผู้เพาะปลูกสามารถโรยได้ทุกวัน ด้วยวิธีการโรยรอบ ๆ ต้น เมื่อต้นกัญชามีอายุประมาณ 4-6 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ด้วยวิธีการถอนทั้งต้น หรือจะตัดเฉพาะต้นและเก็บรากเอาไว้ก็ได้ แต่เทคนิคสำคัญคือในวันที่เก็บเกี่ยวควรเป็นวันที่มีแสงแดดจัด เนื่องจากความร้อนจะทำให้ต้นพืชผลิตสาร THC ได้สูง เมื่อเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วให้นำต้นพืชไปตากแดดให้แห้งก่อน จึงเคาะเมล็ดเก็บเอาไว้สำหรับการเพาะพันธุ์ครั้งต่อไป

ดังที่กล่าวไปทั้งหมดคือขั้นตอนการปฏิบัติของการลงทะเบียนปลูกกัญชาที่ถูกต้อง พร้อมวิธีการปลูกและเทคนิคการเก็บเกี่ยว ที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีมาตรฐาน เหมาะสำหรับนำไปบริโภคในครอบครัว ส่วนการค้าขายนั้นหากลงทะเบียนและปฏิบัติตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. อาหารและยาได้ถูกต้อง ก็สามารถขายได้อย่างถูกกฎหมาย