รู้ได้อย่างไรว่าแพ้กัญชา ขั้นไหนที่ต้องรีบพบแพทย์

รู้ได้อย่างไรว่าแพ้กัญชา ขั้นไหนที่ต้องรีบพบแพทย์

ตั้งแต่ปลดล็อกกัญชามา ไม่ใช่เพียงวงการอาหารเท่านั้นที่มีความคึกคัก เพราะวงการแพทย์ก็มีความคึกคักเช่นกัน โดยเฉพาะแผนกฉุกเฉิน ที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ามารับการรักษาด้วยอาการแพ้กัญชา เนื่องจากได้รับสาร THC ในปริมาณที่มากเกินไป และอาการแพ้สาร THC เป็นอย่างไรจึงต้องพบแพทย์ รู้ให้ทันเพื่อการสังเกตร่างกายของตัวเอง ดังข้อมูลต่อไปนี้

รู้ทันอาการแพ้กัญชา แสดงอาการอย่างไร ที่เตือนว่าต้องพบแพทย์

รู้ทันอาการแพ้กัญชา แสดงอาการอย่างไร ที่เตือนว่าต้องพบแพทย์

รศ. ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยให้ข้อมูลไว้ว่า ประชาชนห้ามดึงสาร THC ออกมาจากต้นกัญชามาใช้เองโดยเด็ดขาด ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้คือการนำใบ และดอก มาสกัดด้วยความร้อนและคั้นออกมาเป็นยางเหนียว ซึ่งก็คือสาร THC ในปริมาณสูง นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วยังผิดกฎหมายฐานครอบครองยาเสพติดด้วย ซึ่งบุคคลทั่วไปหากได้รับสาร THC สูงเกินกว่า 0.2% ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากจะทำให้มึนเมาแล้ว ในบางคนอาจมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

โดยอาการแพ้สาร THC จากกัญชานั้นสามารถแสดงอาการได้ตั้งแต่ การหลับไปเฉย ๆ บางคนล้มทั้งยืนโดยที่ยังมีสติอยู่ครบ แต่ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวได้ ส่วนอาการในผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะมีอาการความดันกำเริบ หรือในบางรายมีโอกาสหัวใจล้มเหลว และต่อไปนี้คืออาการแพ้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

  • มีอาการเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลัน จนอาการปวดร้าวลงไปที่แขน
  • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และรัวเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
  • เหงื่อออกทั่วร่างกาย หายใจติดขัด
  • ควบคุมการทรงตัวไม่ได้ เดินแล้วเซ
  • มีอาการตาเหลือกและบางรายมีอาการชักร่วมด้วย

ดังที่กล่าวมานี้คืออาการทางร่างกาย จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายแพ้สาร THC จะแสดงอาการออกมาเตือนให้รู้ในทันที ส่วนอาการทางอารมณ์ สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้จะมีความรู้สึกกระวนกระวายโดยที่ไม่มีเหตุผล บางรายมีอาการหูแว่ว และเห็นภาพหลอนร่วมด้วย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้แพ้กัญชาที่มีอาการไม่รุนแรง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้แพ้กัญชาที่มีอาการไม่รุนแรง

เราสามารถช่วยปฐมพยาบาล ผู้มีอาการแพ้กัญชาในเบื้องต้นได้หากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงมาก โดยให้ผู้ป่วยนอนราบ ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หากมีเครื่องปรับอากาศควรเปิดเครื่องปรับอากาศ หากผู้ป่วยมีการเวียนศีรษะแต่ไม่มีอาการปวดร่วมด้วย สามารถใช้น้ำมะนาวผสมเกลือเล็กน้อยให้รับประทาน เพื่อให้รู้สึกตัวมากขึ้นได้ แต่ถ้าปฐมพยาบาลแล้วผู้ป่วยกลับมีอาการรุนแรงขึ้นคือตาเหลือกและชักเกร็งควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทันที

กัญชาหากใช้ในปริมาณที่กำหนด จะมีคุณต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก แต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้ในปริมาณมากเกินไป ก็สามารถก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ โดยการกระทำที่ห้ามทำมากที่สุด คือการพยายามสกัดสาร THC ออกมาใช้เองเพื่อสันทนาการ เพราะมีโอกาสที่สารจะได้รับการปนเปื้อนจากเชื้อโรคอื่น ๆ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับสาร THC ในปริมาณที่สูงจนร่างกายไม่สามารถรับได้ และยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย