กัญชา VS กัญชง แยกให้ออกก่อนเลือกใช้งาน

กัญชา VS กัญชง แยกให้ออกก่อนเลือกใช้งาน

ในอดีตต้องมีหลายคนที่แอบคิดว่า “กัญชา กัญชง” เป็นคำคล้องจองที่ใช้เรียกพืชชนิดเดียวกัน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาในขณะที่พืชชนิดนี้ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อยาเสพติดประเภทที่ 5 หลายคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจ หรือทำการศึกษาว่าแท้จริงแล้วพืชชนิดนี้เป็นอย่างไร แต่เมื่อถึงเวลานี้กัญชาและกัญชงได้รับการอนุญาตทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จากยาเสพติดจึงกลายเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา เราจึงควรเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ให้มากขึ้น เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง เริ่มต้นที่ความเข้าใจแรก กัญชาและกัญชงคือพืชคนละชนิดกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้

วิธีสังเกตลักษณะเด่นของกัญชาและกัญชง

วิธีสังเกตลักษณะเด่นของกัญชาและกัญชง เพื่อเลือกได้ถูกต้อง

กัญชาและกัญชงจัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันคือ Cannabis แตกต่างกันที่สายพันธุ์ โดยกัญชาคือ Marijuana ส่วนกัญชงคือสายพันธุ์ย่อยเรียกว่า Hemp มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะ สีสัน และประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ และเมื่อมีความแตกต่างกัน เราจึงควรแยกให้ออกสำหรับพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ เพื่อความถูกต้องในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยวิธีการสังเกตความแตกต่างง่าย ๆ มีดังต่อไปนี้
ลักษณะและสีของใบ

1. ใบกัญชามีสีเขียวเข้ม

มีลักษณะใบหนาแผ่กว้างออกไป ใน 1 ใบจะแยกออกเป็นแฉกเรียงชิดกัน นับแฉกได้ประมาณ 5-7 แฉก ส่วนกัญชงจะมีใบสีเขียวอ่อน มีลักษณะใบแผ่กว้างออกไปเช่นกัน แต่จะนับแฉกได้ประมาณ 7-11 แฉก ลักษณะเด่นคือแฉกที่แยกไปนั้นจะมีความเรียวและไม่เรียงตัวชิดกัน

2. ลักษณะกิ่งก้าน เมล็ด และลำต้น

กัญชานั้นจัดว่าเป็นไม้พุ่มจึงมีลำต้นเป็นพุ่มเตี้ยมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร แตกกิ่งก้านมากมายเป็นพุ่มสวย ให้เส้นใยน้อย มีเมล็ดขนาดเล็ก มีความมันวาวชัดเจน ส่วนกัญชงจัดเป็นไม้ที่มีลำต้นสูงเฉลี่ยมากกว่า 2 เมตร กิ่งก้านจะแตกออกมาน้อยกว่า แต่มีเส้นใยสูง มีเมล็ดขนาดใหญ่ สามารถสังเกตเห็นลายบนเมล็ดได้ อีกทั้งผิวของเมล็ดยังไม่เรียบ และไม่มันวาว

3. สาร THC และ CBD

พืชทั้ง 2 ชนิดนี้ มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 1% และมีปริมาณสาร CBD ไม่เกิน 2% เหมือนกัน

4. วิธีการนำไปใช้ที่ถูกต้อง

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ช่วยบรรเทาอาการปวด และเยียวยาอาการนอนไม่หลับ ส่วนกัญชงด้วยลักษณะที่มีเส้นใยคุณภาพสูง จึงถูกนำมาแปรรูปในอุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ ส่วนเมล็ดจะนำไปสกัดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง

ทำความรู้จักสาร THC และ CBD ในกัญชา และกัญชง

ทำความรู้จักสาร THC และ CBD ในกัญชา และกัญชง

เราคงคุ้นหูกับคำว่าสาร THC และ CBD ที่อยู่ในกัญชา และกัญชง เป็นอย่างดี เพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้ใช้พืชสมุนไพรเหล่านี้ได้อย่างอิสระ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่สารสกัด THC จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.2% หากตรวจพบว่ามีสารสกัดเกินกว่าที่กำหนด จะถือว่าเป็นสารเสพติด ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ สารทั้ง 2 ชนิดนี้ออกฤทธิ์อย่างไรต่อร่างกาย เรามีคำตอบมาให้แล้ว

Tetrahydrocannabinol (THC) คือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยตรง ช่วยให้อารมณ์ที่ตึงเครียดและความรู้สึกที่อ่อนล้าได้รับการผ่อนคลาย สร้างความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม มีความอยากรับประทานอาหาร และยังช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้ดี

Cannabidiol (CBD) สารชนิดนี้จะไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท แต่จะเป็นสารที่ช่วยระงับอาการปวดต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อเบาสบายและผ่อนคลาย รวมไปถึงยังช่วยลดความวิตกกังวล และอาการชักเกร็ง

ทั้งกัญชา และกัญชงเป็นพืชที่มีประโยชน์ทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมและวงการแพทย์ ได้รับการยอมรับทั่วโลกถึงสรรพคุณทางยาที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย ดังนั้นการนำไปใช้ให้ถูกต้อง นอกจากจะต้องแยกชนิดของพืชได้แล้ว ควรจะต้องทราบถึงปริมาณสารที่ร่างกายควรได้รับอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด