4 เรื่องต้องรู้สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชา เรื่องใหม่ที่หลายคนไม่เคยรู้

4 เรื่องต้องรู้สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชา เรื่องใหม่ที่หลายคนไม่เคยรู้

ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับการปลดล็อกกัญชา นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หลายคนเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อการนำไปใช้รักษาสุขภาพได้อย่างเกิดประโยชน์ แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบถึงผลข้างเคียงหรือวิธีการนำไปใช้ที่ถูกต้อง บางคนมีอาการแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ บางคนมีอาการเมาเพราะใช้ในปริมาณที่มากเกินไป เรื่องที่นำมาฝากในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพืชชนิดนี้ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ที่ผิดวิธี และป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องน่ารู้ที่ควรรู้ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

เรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับพืชกัญชา ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

เรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับพืชกัญชา ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

เป็นที่ทราบกันดีว่ากัญชาในประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ด้วยกันคือ สายพันธุ์ซาติวา สายพันธุ์อินดิกา และสายพันธุ์รูเดอราลิส ซึ่งทั้ง 3 สายพันธุ์นี้มีสาร THC และ CBD ที่แตกต่างกัน กฎหมายจึงได้กำหนดมาตรฐานของสาร THC เอาไว้ว่าห้ามไม่ให้มีปริมาณเกินกว่า 0.2% หากเกินกว่านี้ถือว่าเป็นสารเสพติด นอกจากเรื่องปริมาณสาร THC ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ ที่ควรรู้ดังต่อไปนี้

1. ช่อดอกกัญชา ส่วนสำคัญที่ควรระมัดระวัง
อ้างอิงจากข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ที่มีผลการวิจัยระบุว่าช่อดอกกัญชานั้นมีปริมาณสาร THC อยู่สูงประมาณ 0.5-5% ต่อน้ำหนักแห้ง นั่นหมายความสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การนำไปใช้จึงควรมีความระมัดระวัง เพราะสาร THC ที่สูงขนาดนี้สามารถก่อให้เกิดการเสพติดได้ และในระยะยาวมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการทางจิตประสาท เช่น หูแว่ว เห็นภาพหลอน และง่วงซึมตลอดเวลา ส่งผลให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแย่ลง

2. เหตุใดจึงห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ
ข้อกำหนดของกฎหมายไม่ได้ห้ามสูบกัญชา แต่ห้ามไม่ให้สูบในที่สาธารณะ หรือการสูบภายในบ้านก็ไม่ควรปล่อยให้กลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านหรือบุคคลข้างเคียง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะสาร THC ในพืชชนิดนี้ เมื่อเกิดการเผาไหม้ ควันที่ลอยออกไปจะทำให้ผู้ที่อยู่ข้างเคียงเกิดอาการมึนเมา และในบางคนที่มีอาการแพ้จะเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได้

3. อายุเกิน 20 ปีก็ควรระวังการใช้กัญชา
กฎหมายได้กำหนดว่า บุคคลกลุ่มอ่อนไหวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามข้องเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ และบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปีก็ห้ามนำพืชชนิดนี้มาให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่รู้หรือไม่ว่าหากอายุมากกว่า 20 ปีแต่ไม่ถึง 25 ปี ก็ควรระมัดระวังในการใช้ช่อดอก เพราะปริมาณสาร THC ที่อยู่ในช่อดอกสามารถทำให้ทักษะทางสมองอย่างการคิด หรือการวิเคราะห์มีปัญหาได้ และในระยะยาวจะมีผลต่อทักษะทางการใช้ภาษาและความจำระยะสั้นด้วย ซึ่งทักษะทางภาษาและความจำระยะสั้นนี้จะกลับคืนมาเมื่อหยุดเสพช่อดอกในปริมาณที่มากเกินไป และหันมาใช้ในปริมาณที่กฎหมายกำหนด เพื่อการดูแลสุขภาพแทน

4. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้มาตรฐาน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กัญชา ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุข้อบ่งใช้ ระบุส่วนผสม และระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ภายในภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาด ดังนั้นไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นแบบน้ำมัน หรือแบบชิ้นส่วนของพืช ควรเลือกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและไว้วางใจได้เท่านั้น เพื่อสุขภาพร่างกายของเราเอง

ขนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนกัญชา

นอกจากนี้เราควรช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับสังคม หากพบขนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนกัญชา โดยที่ฉลากที่ระบุไม่มีได้บอกส่วนผสมว่ามีพืชชนิดนี้ เราสามารถแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่าง ๆ กับสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 1569 ได้ทันที เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ และป้องกันผู้ที่มีอาการแพ้พืชชนิดนี้หยิบขนมหรืออาหารที่ปนเปื้อนไปรับประทานจนก่อให้เกิดผลข้างเคียง